Sunday, February 12, 2012

קים בוסי תדגמן מידות גדולות וחזירים החלו לעופף מחוץ לחלון

קים בוסי תהיה הפרזנטורית של ML?? באמת?? 
באיזה יקום הבחורה הזאת מייצגת מידות גדולות??No comments:

Post a Comment